Erityistä luottamukselli­suutta vaativat selvitykset

Toisinaan johtamisen tueksi tarvitaan ulkopuolisen tuottama objektiivinen tilannekuva. 

Talon ulkopuolelta voi nähdä asiat eri tavalla

Asioiden juurisyiden tunnistaminen ja ratkaisukeinojen löytäminen vaatii psykologista silmää ja ymmärrystä liiketoiminnasta.

Olen toteuttanut hallitusten puheenjohtajien, toimitusjohtajien ja liiketoimintajohdon toimeksiannoista erityistä luottamuksellisuutta vaativia selvityksiä ja auttanut eteenpäin tilanteeseen sopivalla tavalla.