Erityistä luottamukselli­suutta vaativat selvitykset

Toisinaan johtamisen tueksi tarvitaan ulkopuolisen tuottama objektiivinen tilannekuva. 

Talon ulkopuolelta voi nähdä asiat eri tavalla

Asioiden juurisyiden tunnistaminen ja ratkaisukeinojen löytäminen vaatii psykologista silmää ja ymmärrystä liiketoiminnasta.

Olen toteuttanut hallitusten puheenjohtajien, toimitusjohtajien ja liiketoimintajohdon toimeksiannoista erityistä luottamuksellisuutta vaativia selvityksiä ja auttanut eteenpäin tilanteeseen sopivalla tavalla.

Blogi

avaruus.jpg

Ihmisten johtaminen muutoksessa - WIMMA-webinaari 1.12.2020

Muutoksia tulossa? Virkistä muistiasi ja katso pääasioita ihmisten johtamisesta. Tallenne Teollisuuden digitaalinen uudistuminen WIMMA-webinaari 1.12.2020
Risto Havunen
Majakka.jpg

Alaisena esimies

Eri rooleissa toimivien esimiesten tehtävänä on viedä toimintaympäristön muutoksesta johdettu strategia käytäntöön. Strategisten kehityshankkeiden sisään on leivottu ajatus…
Risto Havunen